Hot!

Τι κάνει κάποιον άνθρωπο ηγέτη; Τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη!

Η ηγεσία αποτελεί ένα γνώρισμα που αρκετοί άνθρωποι θα ήθελαν να έχουν, ειδικά στην επαγγελματική ζωή καθώς συχνά συνδέεται με την επιτυχία. Τι ακριβώς είναι ένας ηγέτης; Σε γενικές γραμμές πρόκειται για ένα πρόσωπο που εμπνέει τους άλλους, τον εμπιστεύονται εύκολα και τον ακολουθούν (θέλουν δηλαδή να δουλέψουν ή να συνυπάρχουν μαζί του). Επιπλέον, κάποιος μπορεί να θεωρηθεί ως ηγέτης όταν έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τους ανθρώπους προς ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, όχι βέβαια με τη χρήση βίας. 

 
Κύριες Θεωρίες Ηγεσίας

Η ηγεσία είναι ένα χαρακτηριστικό που απασχολεί τους ανθρώπους από την αρχαιότητα. Μπορούμε να εντοπίσουμε γνωστούς ηγέτες του παρελθόντος σε πολλούς τομείς, π.χ. πολιτικοί, στρατιωτικοί και επιχειρηματικοί ηγέτες. Μία βασική θεωρία για την ηγεσία υποστηρίζει ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες μεμονωμένες ιδιότητες που καθιστούν κάποιον ηγέτη. Ως εκ τούτου, αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι η ηγεσία κατά κάποιον τρόπο κληρονομείται. Φυσικά, ορισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να αναπτυχθούν στο μέλλον, αλλά κάποιος γεννιέται ηγέτης και απλά αναπτύσσει χαρακτηριστικά που είχε ήδη ως έναν βαθμό.

Μια άλλη κύρια θεωρία είναι η περιστασιακή θεωρία που υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι μπορούν να είναι ηγέτες και αποτελεσματικοί σε μια κατάσταση, αλλά όχι σε κάποια άλλη. Έτσι, αυτή η θεωρία δεν βλέπει την ηγεσία ως ένα διαρκές και μόνιμο γνώρισμα, αλλά αντίθετα ως κάτι περιστασιακό. Διαφορετικές καταστάσεις απαιτούν διαφορετικά χαρακτηριστικά για τον αποτελεσματικό χειρισμό τους, έτσι ώστε κάποιοι μπορούν να τις διαχειριστούν καλύτερα. Τέλος, υπάρχει και η άποψη ότι τα χαρακτηριστικά ενός ηγέτη είναι συγκεκριμένα και μπορούν να αναπτυχθούν με εκπαίδευση και προσπάθεια, άρα ο καθένας από εμάς είναι εν δυνάμει ηγέτης.

Στυλ ηγεσίας


Έχει παρατηρηθεί από επιστήμονες ότι υπάρχουν διαφορετικά στυλ ηγεσίας που σχετίζονται με διαφορετικές καταστάσεις. Το αυταρχικό στυλ ηγεσίας προτείνεται για παράδειγμα σε περιόδους κρίσης, ενώ το δημοκρατικό στυλ είναι πιο κατάλληλο όταν απαιτείται ομοφωνία σε κάποιο ζήτημα. Υπάρχει επίσης ο ηγέτης που ενθαρρύνει την συμμετοχή της ομάδας του αντιμετωπίζοντας τους ως ίσους αλλά και εκείνος που δρα πιο πολύ υποστηρικτικά αφήνοντας την ομάδα του να πάρει σημαντικές αποφάσεις.

Οι κύριες λειτουργίες  που αναλαμβάνει ένας ηγέτης

Για να είναι ένας ηγέτης αποτελεσματικός σε κάποιον οργανισμό θα πρέπει να καταφέρνει να ελέγχει το περιβάλλον και τις πιθανές ευκαιρίες και κινδύνους καθώς και να οργανώνει τις δραστηριότητες και να επιμερίζει τα έργα στην ομάδα του. Η εκπαίδευση και η καθοδήγηση κάθε μέλους σχετικά με το έργο που θα αναλάβει είναι απαραίτητη τόσο όσο και η παροχή κινήτρων για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τέλος, δεν θα πρέπει να παραλείπει να παρεμβαίνει στο έργο της ομάδας παρέχοντας σημαντικές οδηγίες όποτε χρειάζεται. Σημαντικό είναι να κρατάει και ενωμένη την ομάδα αφού έχει παρατηρηθεί ότι το θετικό κλίμα επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα.

Ποια είναι τα σημαντικότερα γνωρίσματα ενός ηγέτη;

Ποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μπορεί να θεωρηθούν απαραίτητα για έναν ηγέτη;

Ένα κύριο χαρακτηριστικό είναι η αποφασιστικότητα. Ο ηγέτης πρέπει να παραμένει συγκεντρωμένος στους στόχους του και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Αυτό σημαίνει ότι ένας ηγέτης μπορεί να χρειαστεί να εργαστεί για πολλές ώρες για να πετύχει αυτό που θέλει. Είναι απαραίτητη η ανεκτικότητα σε νέες εμπειρίες η ανάληψη κινδύνων.

Επιπλέον, ένας ηγέτης πρέπει να έχει αναλυτική ικανότητα, προκειμένου να ασχοληθεί με πολύπλοκες καταστάσεις αποτελεσματικά λειτουργώντας καλά υπό πίεση.

Η αυτοπεποίθηση φαίνεται να είναι ένα απαραίτητο χαρακτηριστικό ενός ηγέτη. Χρειάζονται υψηλή αυτοεκτίμηση, καθώς και συναισθηματική σταθερότητα για να εμπνέουν έτσι εμπιστοσύνη και ασφάλεια στους άλλους. Το πείσμα πρέπει να είναι έντονο έτσι ώστε να μην παραιτούνται ποτέ.
Η ακεραιότητα αποτελεί ένα άλλο βασικό στοιχείο του ηγέτη. Η συνέπεια σε αυτά που λέει και κάνει και η ειλικρίνεια δημιουργούν αίσθημα εμπιστοσύνης και θετική εξάρτηση από τους οπαδούς.

Επιπλέον, οι ηγέτες πρέπει να είναι κοινωνικοί. Θα πρέπει να είναι φιλικοί, εξωστρεφείς και ευέλικτοι ώστε να προσαρμόζονται στις καταστάσεις και να δημιουργούν ισχυρές σχέσεις με τους άλλους.

Συνολικά, ένας ηγέτης πρέπει να έχει μια ισχυρή προσωπικότητα που εμπνέει προκειμένου να μπορεί να καθοδηγήσει τους υπολοίπους!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου