Hot!

Όροι χρήσης της δωρεάν υπηρεσίας των 4ty Αγγελιών! Ό, τι χρειάζεται να γνωρίζετε!


Ο χρήστης/επισκέπτης κατά την εγγραφή καθώς και κατά την δημιουργία αγγελίας οφείλει να συμπληρώσει όλα τα ακριβή στοιχεία που ζητούνται από την ιστοσελίδα προσεκτικά και με δική του ευθύνη. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αγγελιών, αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον τη συλλογή, γραμματική-συντακτική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών της ιστοσελίδας.


Κατά την εγγραφή ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να συμπληρώσει προσεκτικά όλα τα στοιχεία που ζητούνται από την ιστοσελίδα, καθώς και να ενημερώνει την ιστοσελίδα σε περίπτωση αλλαγής κάποιων εκ των στοιχείων και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς σωστά. Οφείλει να διαβάζει προσεκτικά τους όρους χρήσης και αφού συμφωνεί πλήρως και δε φέρει καμία αντίρρηση σε αυτούς, να προβεί στην ολοκλήρωση της εγγραφής. Για οποιαδήποτε αντίρρηση στους παρόντες όρους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρία ή να μην προβεί στην ολοκλήρωση της εγγραφής.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο χρήστης/μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις υπηρεσίες που του παρέχει η ιστοσελίδα με δική του ευθύνη και οφείλει να προσαρμοστεί στους παρόντες όρους χρήσης.

Δημιουργία Αγγελίας

Για την αγγελία ο χρήστης/μέλος πρέπει να εισάγει έναν ευπρεπή τίτλο, την αληθινή διεύθυνση, ένα μικρό κείμενο περιγραφής, φωτογραφίες και επιπλέον πληροφορίες όπως τιμή, τετραγωνικά μετρά κτλ.

Καλό θα ήταν το κείμενο και τα στοιχεία της αγγελίας να αποτελούνται από ελληνικούς χαρακτήρες και η αγγελία να είναι καταχωρημένη στη σωστή κατηγορία ώστε να βοηθήσει στην αγοραπωλησία του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή περιεχομένου από ήδη υπάρχουσες αγγελίες ή η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με το πραγματικό προϊόν ή υπηρεσία. Σε περίπτωση που ο χρήστης/μέλος προβεί σε κάποιο από τα παραπάνω, ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία. Για τους λόγους αυτούς, ο χρήστης/μέλος οφείλει να υπερασπιστεί την εταιρία σε οποιοδήποτε ποινικό ζήτημα που σχετίζεται με την/τις αγγελία/ες αυτού.

Οι φωτογραφίες βοηθούν την αγγελία να γίνει πιο ελκυστική. Ο χρήστης/μέλος δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που καταχωρεί στις αγγελίες αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω προαναφερθέντων φωτογραφιών, καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.
Ο χρήστης/μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημιά (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που ενδεχομένως υποστεί η Εταιρία από αξιώσεις οποιουδήποτε τρίτου που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την/τις αγγελία/ες του.

Έγκριση Αγγελιών

Όλες οι αγγελίες που δημιουργούνται από τους χρήστες/μέλη για να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα και να μπορούν να προβληθούν, περνούν από έγκριση από την Εταιρία. Η έγκριση μπορεί να κρατήσει μία έως δύο μέρες μέχρις ότου δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα η αγγελία. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να απορρίψει και να μην προβεί σε δημοσίευση κάποιας από τις αγγελίες. Ο χρήστης/μέλος τότε, θα ειδοποιηθεί με e-mail και θα πρέπει να ξανά διαβάσει πιο προσεκτικά τους όρους χρήσης και να προβεί στη δημιουργία εκ νέου της αγγελίας.

Η εταιρία κατά την έγκριση της αγγελίας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο (τίτλος, κείμενο, κατηγορία) αυτής αλλά χωρίς να φέρει ευθύνη για την ύπαρξη ή μη όσων αναφέρονται στην αγγελία. Σε περίπτωση που ο χρήστης/μέλος δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις της αγγελίας, οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρία.

Απαγορεύεται:
Η δημιουργία αγγελίας από χρήστες/μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Η ύπαρξη υλικού εντός της αγγελίας που μπορεί να θεωρηθεί προσβλητικό για κάποιους ανθρώπους ή έθνη.
Στο κείμενο και στις φωτογραφίες της αγγελίας να υπάρχουν σύνδεσμοι.
Η δημιουργία αγγελιών με ίδια προϊόντα ή υπηρεσίες στην ίδια περιοχή από τον ίδιο χρήστη-μέλος.
Η εισαγωγή δύο προϊόντων ή υπηρεσιών σε μία αγγελία. Εξαιρείται η περίπτωση 2 προϊόντων ή υπηρεσιών που ανταλλάσσονται με 1 προϊόν ή χαρίζονται, ή 2 προϊόντων ή υπηρεσιών της ίδιας κατηγορίας.
Η αγγελία να περιέχει παράνομα προϊόντα σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των αγγελιών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα, καθώς και την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με το χρήστη/μέλος της αγγελίας και δεν εγγυάται την ορθότητα των πληροφοριών σε αυτές (αγγελίες). Περαιτέρω, η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσης εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του επισκέπτη/χρήστη και του χρήστη/μέλους τις ιστοσελίδας.
Σε περίπτωση διαπίστωσης, από την πλευρά του επισκέπτη, ότι μία αγγελία είναι ψευδής, καλό θα ήταν ο επισκέπτης να επικοινωνήσει με την Εταιρία και αυτή θα επιληφθεί του θέματος.

Τα μέλη της ιστοσελίδας θα πρέπει μετά την αγορά μίας αγγελίας, να συνδεθούν στο λογαριασμό τους και να προβούν στην διαγραφή αυτής. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που διαπιστωθεί αγγελία με μη διαθέσιμο περιεχόμενο. Ας σημειωθεί ότι η κάθε αγγελία έχει διάρκεια προβολής, η οποία ανέρχεται στους 12 μήνες και μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού, ο χρήστης/μέλος , εάν εξακολουθεί να επιθυμεί την προβολή της αγγελίας του, υποχρεούται να τη δημιουργήσει εκ νέου. Στο διάστημα των 12 μηνών, ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία σε περίπτωση διαγραφής της αγγελίας ή αδυναμίας προβολής αυτής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου