Hot!

Παροχή κινήτρων - Παρακίνηση (Tips για επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο)!

Η παροχή κινήτρων παίζει σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική ζωή. Οι επιχειρηματίες πρέπει να παρέχουν τα κατάλληλα κίνητρα τόσο στους πελάτες ώστε να αγοράσουν κάτι όσο και στους εργαζομένους έτσι ώστε να λειτουργούν με τον πιο αποδοτικό τρόπο. Και στην προσωπική ζωή βέβαια η παρακίνηση τόσο του εαυτού μας όσο και των άλλων μπορεί να φανεί χρήσιμη.

Τα κίνητρα δείχνουν τί οδηγεί τους ανθρώπους σε ορισμένες ενέργειες. Ένα κίνητρο μπορεί να χαρακτηριστεί ως ενδογενές ή εξωτερικό. Τα εσωτερικά κίνητρα περιλαμβάνουν εσωτερικούς παράγοντες παρακίνησης, όπως το προσωπικό ενδιαφέρον και την απόλαυση, ενώ τα εξωγενή περιλαμβάνουν κοινωνικούς παράγοντες όπως η παροχή ωφελειών καθώς και η τιμωρία. Τα κίνητρα αποτελούν μια ενδιαφέρουσα ιδέα και έχουν αναπτυχθεί αρκετά μοντέλα για για να τα αναλύσουν όπως και την παρακίνηση. Δύο δημοφιλή μοντέλα είναι εκείνα του Maslow και του Herzberg.

Ο Maslow πίστευε ότι οι ανικανοποίητες ανάγκες είναι αυτές που οδηγούν τους ανθρώπους σε κάποια συγκεκριμένη συμπεριφορά, και μάλιστα θεωρεί ότι μπορούν να ιεραρχηθούν με βάση τη σημασία τους (5 κατηγορίες αναγκών): 1) οι βασικές ανάγκες είναι οι φυσιολογικές ανάγκες όπως η πείνα, δίψα, ο ύπνος, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση του ανθρώπου. 2) Στη συνέχεια, οι άνθρωποι προσπαθούν να ικανοποιήσουν την ανάγκη της υγείας και της ασφάλειας. 3) Μετά από αυτό, πρέπει να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της αγάπης και της συμμετοχής σε μια κοινωνική ομάδα (κοινωνικές ανάγκες). 4) Έπειτα, οι άνθρωποι προσπαθούν να ασχοληθούν με την ανάγκη τους για αναγνώριση, εκτίμηση και επιτεύγματα. 5) Η πιο δύσκολη ανάγκη που μπορεί να ικανοποιήσει ένας άνθρωπος είναι αυτή της αυτοπραγμάτωσης / επίτευξης (φτάνοντας το πλήρες δυναμικό του ατόμου). Ο Maslow είχε σχεδιάσει μια πυραμίδα με αυτά τα 5 διαφορετικά είδη αναγκών. Σύμφωνα με τον Maslow, θα πρέπει να ικανοποιούνται τα επίπεδα αναγκών με τη σειρά για να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο.

Σύμφωνα με τον Herzberg υπάρχουν δύο τύποι παραγόντων που επηρεάζουν τους ανθρώπους στο εργασιακό περιβάλλον: εκείνοι που είναι θετικοί και παρακινούν τους ανθρώπους (κίνητρα) και οι παράγοντες που δεν μπορούν να παρακινήσουν άμεσα αλλά εάν απουσιάζουν μπορεί να οδηγήσουν σε δυσαρέσκεια και έλλειψη κινήτρων (παράγοντες υγιεινής). Η παρουσία τους δεν ωφελεί, αλλά η απουσία τους μπορεί να επιδεινώσει μια κατάσταση. Σύμφωνα με τη θεωρία του, τα κίνητρα περιλαμβάνουν παράγοντες όπως η αναγνώριση, η ανάληψη ευθύνης και η πρόκληση, ενώ οι παράγοντες υγιεινής περιλαμβάνουν τους ικανοποιητικούς μισθούς, και την ασφάλεια στην εργασία.

Διαφορετικές τεχνικές υποκίνησης εφαρμόζονται σε διαφορετικούς τύπους ανθρώπων, γι' αυτό είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν οι ίδιες τεχνικές για όλους. Υπάρχουν όμως κάποιες που έχουν αρκετά ευρεία εφαρμογή. Ένα καλό είδος παρακίνησης είναι η δημιουργία συγκεκριμένων συναισθημάτων στους άλλους, ανάλογα με αυτά που επιθυμούν (π.χ. για παράδειγμα εάν κάποιος χρειάζεται να νιώθει ότι βοηθάει, παρακινήστε τον  να κάνει κάτι με τέτοιο τρόπο ώστε να φανεί ότι όντως θα φανεί χρήσιμος και θα βοηθήσει). Μίλησε επίσης στους άλλους σαν να έχουν ήδη αυτά τα χαρακτηριστικά και ενθάρρυνε τους να κάνουν πράγματα που θα τους βοηθήσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Επίσης, αποδείξιμα  γεγονότα φαίνεται πως παρακινούν τους ανθρώπους να κάνουν κάτι. Για παράδειγμα, εάν ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα διατροφής έχει βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να χάσουν βάρος, είναι πιο εύκολο να παρακινήσει κάποιον να το ακολουθήσει. Επιπλέον, η παροχή ωφελειών αλλά και απειλών κάνει τους ανθρώπους να εργαστούν σκληρότερα για να αποκομίσουν το όφελος ή να αποφύγουν την τιμωρία. Οι ανταμοιβές σίγουρα θα εκτιμηθούν πιο πολύ, δεδομένου ότι παρέχουν μόνο θετικά κίνητρα.

Η παροχή των κατάλληλων κινήτρων ανάλογα και με την προσωπικότητα των άλλων είναι αρκετά σημαντική για να επιτευχθούν κατάλληλα αποτελέσματα για την επιχείρηση τόσο όσον αφορά τους πελάτες όσο και τους ίδιους τους εργαζομένους!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου